پشتیبانی

پایان

باسمه تبارک وتعالی

 

پس از نزدیک به 20 ترم تدریس دروس آکادمیک و برگزاری بیش از 30 دوره صنعتی و دانشگاهی، امکان تدریس به هر نحو ممکن برایم اولا مطلوب و ثانیا دیگر میسر نیست. با این حال، جزوه ها و منابع آموزشی، دستورالعمل های آزمایشگاهی و طرح درس هایی که برای تالیف و تدوین آن ها عمری 12 ساله صرف شده است و برخی از آن ها در طی سالیان گذشته بارها موردبازبینی قرار گرفته و در نوع خود بسیار مفید و احتمالا کمیاب هستند را می توانید به صورت رایگان با ارسال یک پیام به آدرس majidzare@modares.ac.ir از طریق ایمیل دریافت کنید.

- ایمیل ها را در بازه های دوماهه پاسخ خواهم داد.

 

جوانمردا چندان که توانی از مال و جاه و از قلم و زبان، از هیچ کس دریغ مدار؛ که وقت آید که خواهی خیری کنی و نتوانی.

مجید زارع

تیر 1402/ جولای 2023

مجید زارع

سرفصل دروس

سرفصل دروس:

رمزعبورکلیه فایل ها:   ****

مدارهای الکتریکی 1

مدارهای الکتریکی 2

مدارهای الکتریکی (مهندسی کامپیوتر)

ماشین های الکتریکی 2

ماشین های الکتریکی 3

ماشین های الکتریکی مخصوص

آزمایشگاه ماشین های الکتریکی

سیستم های کنترل خطی

اصول کنترل مدرن

آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی

بررسی سیستم های قدرت 1

بررسی سیستم های قدرت 2

آزمایشگاه بررسی سیستم های قدرت

حفاظت سیستم های قدرت

الکترونیک 1

الکترونیک صنعتی

سیگنال ها و سیستم ها

مدارهای منطقی ( سیستم های دیجیتال)

آزمایشگاه الکترونیک صنعتی

آزمایشگاه سیستم های دیجیتال

حفاظت بیمارستانی

 

مجید زارع