پشتیبانی

۷ مطلب در اسفند ۱۴۰۰ ثبت شده است

کتاب طراحی دیجیتال (مدار منطقی) - موریس مانو

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
مجید زارع

کتاب نظریه اساسی مدارها - چارلز دسور ، ارنست کو

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
مجید زارع

کتاب سیگنال ها و سیستم ها - آلن اپنهایم

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
مجید زارع

حفاظت پیشرفته سیستم های قدرت

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
مجید زارع

حفاظت بیمارستانی - بهمن 1400

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
مجید زارع

کنترل مدرن - بهمن 1400

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
مجید زارع

سیستم های کنترل خطی-بهمن 1400

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
مجید زارع