پشتیبانی

۶ مطلب در فروردين ۱۳۹۹ ثبت شده است

لینک کلاس مجازی دوره طراحی مبدل های الکترونیک قدرت

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
مجید زارع

لینک کلاس مجازی دوره حفاظت ترانسفورماتور و باسبار

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
مجید زارع

لینک کلاس مجازی دوره حفاظت خطوط انتقال

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
مجید زارع

کنترل مدرن - مدلسازی سیستم ها

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
مجید زارع

بررسی سیستم های قدرت 2 - تمرین ها

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
مجید زارع

کنترل مدرن - فصل اول - مبانی جبرخطی

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید