معرفی کتب تالیفی مهندس مجید زارع

 

 

کتاب " سیستم های کنترل خطی با کاربرد متلب "

 

 

 

 

 

 

شابک :9786006215884
تعداد صفحات :448
نوبت چاپ :1
سال چاپ :1396
مولفین :مهندس مـجـید زارع 

 

 

پیشگفتار مولفین

 

 

 

 

    

  

کتاب " شبیه سازی ماشین های الکتریکی با  PS CAD "

 

 

 

 

 

شابک :9786006215853
تعداد صفحات :188
نوبت چاپ :1
سال چاپ :1396
مولفین :مهندس مـجـید زارع - مهندس سیدمهدی حسینی

 

 

پیشگفتار مولفین

 

 

 

 

    

  

کتاب " تبدیل لاپلاس ابزاری برای مهندسین "

 

 

 

 

 

شابک :9786006215730
تعداد صفحات :52
نوبت چاپ :1
سال چاپ :1395
مولفین :مهندس مـجـید زارع 

 

 

پیشگفتار مولفین

 

 

 

 

    

  

کتاب " بررسی سیستم های قدرت 1 "

 

 

 

 

 

شابک :9786006215716
تعداد صفحات :478
نوبت چاپ :1
سال چاپ :1395
مولفین :مهندس مـجـید زارع 

 

 

پیشگفتار مولفین