دوره های حرفه ای

 

دوره ی جدیدی برگزار نخواهد شد.

 

 

لیست دوره های برگزار شده:

 حفاظت سیستم های قدرت + حفاظت خظوظ انتقال انرژی

حفاظت الکتروموتورهای فشار متوسط

حفاظت ترانسفورماتور و باسبار

تنظیم و پیکره بندی محرکه های الکتریکی (درایوها)

آموزش جامع نرم افزار PS CAD

آموزش نرم افزار ETAP

دوره جامع تحلیل ماشین های الکتریکی (کامل ترین کورس تحلیلی ماشین های الکتریکی)

طراحی و محاسبه سیم پیچی ماشین های الکتریکی

دوره جامع تحلیل و طراحی سیستم های کنترل خطی