برای مشاهده سیلابس و  مراجع پیشنهادی بر روی لینک زیر کلیک کنید.
 
 
 
 
 
برای ورود به صفحه اختصاصی دروس بر روی لینک زیر کلیک کنید و پس از انتخاب دانشگاه با استفاده از رمز عبور به صفحه درس موردنظر وارد شوید.
 
 
 
 
در وارد کردن رمز عبور به کوچک یا بزرگ بودن حروف دقت نمایید. سایت به حروف بزرگ و کوچک حساس است.