پشتیبانی

۵ مطلب در اسفند ۱۳۹۶ ثبت شده است

دروس جاری دانشگاه 3

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید

دروس جاری دانشگاه 2

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید

دروس جاری دانشگاه 1

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید

دروس جاری

دانشگاه:

Bhnr.uni

Apa.uni

sjd.uni

 

دوره­ های حرفه­ ای:

Skills Institute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمرات نهایی کلیه دروس از طریق سایت آموزش دانشگاه مربوطه اعلام می شود.

بررسی اعتراضات احتمالی تنها و تنها از طریق سایت آموزش دانشگاه انجام می شود.

 

با آرزوی توفیق

 

 

بررسی سیستم های قدرت 2

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید