مثلثات و توابع مثلثاتی از مباحث پرکاربرد در کلیه علوم فنی و مهندسی می باشند . در  دروس مهندسی برق نیز کاربرد این مباحث مشهود است .

در ادامه مطلب جزوه آموزشی مثلثات ، که مرور مختصری بر مباحث پایه ای مثلثات و اتحادها و روابط پرکاربرد در دروس فنی و مهندسی می باشد ؛ ارائه شده است .

از خوانندگان محترم درخواست می شود در صورت تمایل ، نظرات خود را در قسمت ارسال نظر مرقوم فرمایند.از اینجا دانلود کنید
حجم: 869 کیلوبایت