یارفیق
درعاشقی گزیر نباشد ز ساز و سوز
استاده ام چو شمع مترسان زآتشم

با توجه به کاربرد وسیع انرژی الکتریکی در زندگی بشر امروزی و نیاز وسیع جامعه بشری به این انرژی در حوزه های صنعتی ، تجاری ، خانگی ، کشاورزی ، پزشکی و ...  ؛ مطالعه ، شناخت ، طراحی و تحلیل شبکه های الکتریکی از اهمیت ویژه ای  برخوردار است .
بررسی سیستم های قدرت الکتریکی برای دانشجویان مهندسی برق گرایش قدرت امری ضروری است از این رو کتب مختلفی در سراسر جهان تالیف شده اند که تعداد زیادی از آنها نیز به فارسی ترجمه شده است ، همچنین کتب تالیفی بسیاری توسط اساتید و مهندسین گرامی تالیف گردیده است .
با بررسی و مقایسه کتب مختلف با کتابی که در دست دارید ، می توان به وجه تمایز و مزایای کتاب به شرح زیر اشاره کرد :
1- شرح کامل مطالب درسی به زبانی ساده و روان
2- ارائه اثبات ها و روند کامل محاسبات تا رسیدن به فرمول نهایی
3- بررسی بیش از 180 مساله با حل تشریحی کامل

این سه ویژگی موجب می شود دانشجویان پس از مطالعه این کتاب از مطالعه سایر کتب بی نیاز شده و بر مباحث پایه ای علمی و عملی در بررسی سیستم قدرت تسلط یافته و آماده فراگیری مباحث پیشرفته تر در تجزیه و تحلیل سیستم های قدرت شوند .

مطالب این کتاب در شش فصل مطابق با سرفصل‌های مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی برای درس بررسی سیستم‌های قدرت تألیف شده است :
فصل اول به مرور و بررسی مفاهیم اساسی از درس مدارهای الکتریکی می پردازد ،گرچه مطالب این فصل عمدتا پیش تر نیز در درس مدارهای الکتریکی ارائه شده اند اما تسلط بر این فصل در تجزیه و تحلیل های بعدی بسیار کمک کننده خواهد بود.

فصل دوم به معرفی اجمالی ماشین های الکتریکی و ارائه مدل تجهیزات موجود در شبکه های قدرت پرداخته ، سپس سیستم نسبت به واحد معرفی شده و در پایان محاسبه و تعیین دیاگرام امپدانسی شبکه های قدرت شرح داده شده است .

فصل سوم به تعیین پارامترهای الکتریکی خطوط انتقال همچون اندوکتانس ، کاپاسیتانس ، مقاومت و کندوکتانس می پردازد .

در فصل چهارم مدل الکتریکی خطوط انتقال بر اساس پارامترهای بدست آمده در فصل سوم و همچنین با توجه به طول خطوط انتقال ارائه می شود و سپس مباحث مختلفی همچون بارگذاری ، محاسبات توان انتقالی ، بررسی امواج سیار و ... مورد بررسی قرار می گیرند .

فصل پنجم به ارائه ماتریس های توصیف کننده شبکه و محاسبات مربوط به این ماتریس ها می پردازد .

فصل ششم به مبحث بسیار مهم تجزیه و تحلیل پخش بار تحت شرایط مانا پرداخته و با توجه به اینکه این تجزیه و تحلیل ها بسیار زمان بر و طولانی می باشند، در پایان فصل روش های تقریبی و سریع محاسبات پخش بار نیز ارائه شده است .

در پیش نویس های اولیه کتاب فصل دیگری تحت عنوان شبکه های توزیع انرژی وجود داشت ، اما به دلیل افزایش حجم کتاب از ارائه آن بخش صرفنظر کردیم ، همچنین بسیاری از مسائلی که قرار بود در فصول کتاب گنجانده شود ، به همین منظور از مجموعه مسائل حل شده کتاب کاسته شد .

در تالیف و ویرایش نهایی کتاب نظرات دانشجویان گرامی مورد بررسی و البته استقبال قرار گرفته است ، بدین منظور از دانشجویان گرامی آقایان مهدی نیازکار و سید مهدی حسینی تشکر بعمل می آید.

پاسخنامه تشریحی تمرین های پایان فصل و فایل های پشتیبان کتاب به منظورکاهش حجم کتاب در وبسایت  www.majidzare.ir قرار خواهد گرفت ، همچنین در این وب سایت رفع اشکال درسی و پشتیبانی آنلاین از کتاب انجام خواهد شد .

در پایان از کلیه خوانندگان ، اساتید ارجمند، مهندسین گرامی و دانشجویان عزیز تقاضا داریم ،نظرات، انتقادات ، پیشنهادات و اشکالات احتمالی کتاب را از طریق وب سایت شخصی مهندس مجید زارع به آدرسwww.majidzare.ir    به اطلاع مولفین برسانند .

 

با آرزوی توفیق                 

 محمدرضا  اکبری زاده  -  مجید  زارع              

تابستان 1395             خرید آنلاین کتاب