مباحث پایه ریاضیات که در دوران تحصیل دبیرستان و یا در اوایل ورود به دانشگاه توسط دانشجویان محترم گذرانده می شود در کلیه دروس دانشگاهی کاربرد داشته و مورد نیاز دانشجویان محترم می باشد. با توجه به اینکه در بعضی موارد فراموشی این مفاهیم ساده در فرآیند فراگیری دروس فنی و مهندسی اختلال ایجاد می کند، مجموعه حاضر می تواند یاری دهنده دانشجویان در یادآوری مفاهیم گذشته باشد.

از خوانندگان محترم درخواست می شود در صورت تمایل، نظرات خود را در قسمت ارسال نظر مرقوم فرمایند.


از اینجا دانلود کنید
حجم: 2.07 مگابایت