مهندس مجید زارع
گرایش: مهندسی برق – قدرت
تخصص:  الکترونیک قدرت –  ماشین­های الکتریکی – حفاظت سیستم­های قدرت
وب­سایت: majidzare.ir
پست الکترونیک: mzare.edu@gmail.com

سوابق تحصیلی

فوق لیسانس: مهندسی برق قدرت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران،.

زمینه های مورد علاقه تحقیقاتی
کیفیت توان
ادوات فکتس
سوئیچینگ نرم
طراحی ماشین­ های الکتریکی پیشرانه
مدل­ سازی حرارتی ماشین­ های الکتریکی

دروس تدریس شده

  1. سیستم ­های کنترل خطی
  2. کنترل مدرن

تجارب عملی و صنعتی
ادوات فکتس

مقالات 
ادوات فکتس

کتاب ها
ادوات فکتس

دوره های آموزشی ومهارت ها
ادوات فکتس

زمینه های مورد علاقه تحقیقاتی
ادوات فکتس