مهندس مجید زارع
گرایش: مهندسی برق – قدرت
تخصص:  الکترونیک قدرت –  ماشین­های الکتریکی – حفاظت سیستم­های قدرت
وب­سایت: majidzare.ir
پست الکترونیک: mzare.edu@gmail.com

سوابق تحصیلی

فوق لیسانس: مهندسی برق قدرت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران،.

زمینه های مورد علاقه تحقیقاتی
کیفیت توان
ادوات فکتس
سوئیچینگ نرم
طراحی ماشین­ های الکتریکی پیشرانه
مدل­ سازی حرارتی ماشین­ های الکتریکی

دروس تدریس شده

 1. سیستم ­های کنترل خطی
 2. کنترل مدرن
 3. الکترونیک صنعتی
 4. ماشین های الکتریکی 2 و 3
 5. ماشین های الکتریکی مخصوص
 6. بررسی سیستم های قدرت 1و2
 7. سیگنال ها و سیستم ها
 8. مدارهای الکتریکی 1 و 2
 9. مدارهای منطقی
 10. آزمایشگاه ماشین های الکتریکی 1 و 2
 11. آزمایشگاه الکترونیک صنعتی
 12. آزمایشگاه بررسی سیستم های قدرت
 13. آزمایشگاه سیستم های دیجیتال
 14. آزمایشگاه الکترونیک 2
 15. کارگاه مدارفرمان و سیم پیچی

تجارب عملی و صنعتی
ادوات فکتس

مقالات 
***

کتاب ها
****

دوره های آموزشی ومهارت ها
ا*****

زمینه های مورد علاقه تحقیقاتی
ا***