دوره جامع سیستم های کنترل خطی (تحلیل تا طراحی)

80 ساعت آموزش حرفه ای تحلیل و طراحی سیستم های کنترل خطی

+ 20 ساعت آموزش ویژه کاربرد متلب در تحلیل و طراحی سیستم های کنترل

+ کتاب مرجع رایگان

  پیش ثبت نام با ارسال مشخصات و شماره تماس به ایمیل:

تکمیل ظرفیت

* درک کامل و مفهومی مفاهیم کنترل، آمادگی جهت شرکت در آزمون ها، کسب مهارت جهت انجام پروژه و پایان نامه

* آموزش به صورت مجازی 

* شروع دوره: نیمه آبان 1401

* شهریه دوره: *